Disclaimer

De op deze site getoonde informatie en gegevens worden met de uiterste zorg en zorgvuldigheid samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt derhalve geen enkele garantie –noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend – gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de aangeboden objecten op deze website verouderd zijn, onvolledig zijn of onjuistheden bevatten .

De eigenaar van deze site, noch haar medewerkers, is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.